in article 3deeecc90b

Відповідно до статті 12 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» від 20.02.2003 р. № 549-ІV «суб'єкти  господарювання України, які мають намір здійснювати міжнародні передачі товарів, у тому числі проводити посередницьку (брокерську) діяльність, пов'язану з міжнародними передачами товарів  військового призначення, попередньо реєструються як суб'єкти здійснення міжнародних передач товарів в Державній службі експортного контролю України.

Під виробами військового призначення розуміють:

    озброєння, боєприпаси, військова та спеціальна техніка, спеціальні комплектуючі вироби для їх виробництва, вибухові речовини, а також матеріали та обладнання, спеціально призначені для розроблення, виробництва або використання зазначених виробів.

До товарів подвійного використання  відносяться:

     окремі види виробів, обладнання, матеріалів, програмного забезпечення і технологій, спеціально не призначені для  військового використання, а також послуги (технічна допомога), пов'язані з ними, які, крім цивільного призначення, можуть бути використані у військових або терористичних цілях чи для розроблення, виробництва, використання товарів військового призначення, зброї масового знищення, засобів доставки зазначеної зброї чи ядерних вибухових пристроїв, у тому числі окремі види ядерних матеріалів, хімічних речовин, бактеріологічних, біологічних та токсичних  препаратів, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

Для проведення попередньої експертизи товарів, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю, заявник надсилає на ім'я Голови Держекспортконтролю лист із стислим викладенням мети звернення, до якого додає:

- заява за типовою формою на проведення попередньої експертизи;

- нотаріально засвідчена копія статуту (установчого договору);

- нотаріально засвідчена копія свідоцтва (виписки) про державну реєстрацію підприємства;

- нотаріально завірена копія Свідоцтва платника ПДВ;

- довідка щодо попередньої ідентифікації товару;

- довідка про належність (неналежність) товарів до матеріальних носіїв секретної інформації та рівня секретності даної інформації;

- довідка про наявність (відсутність) у суб'єкта системи внутрішнього експортного контролю;

- перелік держав, до яких або з яких передбачається здійснити експорт, імпорт, тимчасове вивезення чи ввезення товарів;

- відомості про посадових осіб, які відповідають на підприємстві (в організації) за питання експортного контролю;  

- відомості про керівників суб'єкта, які мають право підписуватидокументи для подання до Держекспортконтролю. 

Попередня експертиза проводиться протягом 30 днів з дати подання усіх необхідних документів до Державної служби експортного контролю України, а в разі виникнення потреби у додатковому міжвідомчому узгодженні - після завершення такого узгодження. До строку розгляду звернення не зараховується час, необхідний для одержання від суб'єкта додаткової інформації.

За результатами експертизи видається Посвідчення про реєстрацію DSECU.

Звертайтесь до нас і Вам нададуть кваліфіковану допомогу в отриманні Посвідчення про реєстрацію як суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів.

Ми цінуємо Ваш час.