Вартість реєстрації договірна

(044)362-33-09

Пестициди та агрохімікати вітчизняного та іноземного виробництва, що ввозяться на територію України для торгівлі, застосування та рекламування не можуть використовуватися без їх державної реєстрації.

До пестицидів та агрохімікатів відносяться:

             До пестицидів відносяться - токсичні речовини, їх сполуки або суміші речовин хімічного чи біологічного походження, призначені для знищення, регуляції та припинення розвитку шкідливих організмів, внаслідок діяльності яких вражаються рослини, тварини, люди і завдається шкоди  матеріальним цінностям, а також гризунів, бур'янів, деревної, чагарникової рослинності, засмічуючих видів риб.

Під агрохімікатими розуміють - органічні, мінеральні і бактеріальні добрива, хімічні меліоранти, регулятори росту рослин та інші речовини, що застосовуються для підвищення родючості грунтів, урожайності сільськогосподарських культур і поліпшення якості  рослинницької продукції. 

До того моменту, як пестициди та агрохімікати будуть внесені до державного реєстру, а на них видане реєстраційне посвідчення, пестициди та агрохімікати проходять державні випробування.

Державні випробування проводяться з метою біологічної, токсиколого-гігієнічної та екологічної оцінки і розроблення регламентів їх застосування.

Державні випробування проводяться у два етапи: польові та токсиколого-гігієнічні (медико-біологічні) дослідження.

При першому етапі:

- препарати з новою діючою речовиною проходять державні випробування протягом двох повних вегетаційних періодів;

- у разі, коли препарат містить діючу речовину, яка входить до складу вже зареєстрованого препарату того ж призначення і для тієї ж групи культур, термін державних випробувань може бути скорочений до одного повного вегетаційного періоду;

- препарати для закритого грунту, фумігації складських приміщень і запасів зерна, боротьби з мишовидними гризунами і побутовими комахами проводяться терміном

до одного року.

По другому етапу:

- установами МОЗ надається токсиколого-гігієнічна оцінка препарату та умов його застосування, розробляються необхідні гігієнічні нормативи та регламенти;

- розробляються максимально допустимі рівні (МДР) у кормах, гранично допустимі рівні (ГДК) або орієнтовно допустимі рівні (ОДР) у воді водоймищ рибогосподарського призначення, ГДК у кормах для бджіл.

Клопотання про включення препаратів до плану державних випробувань на поточний рік приймаються Мінприроди до 25 лютого поточного року. В разі потреби строк подання клопотання може бути продовжений до 25 березня, а для препаратів, що використовуються в літньо-осінній період, - до 1 липня.

За проведення державних випробувань стягується відповідна плата.

Для проведення державних випробувань суб'єкт господарювання подає до Мінприроди наступні документи:

- клопотання про включення препарату до плану державних випробувань;

- заявку на випробування препарату українською мовою у двох примірниках;

- матеріали (досьє), на підставі яких складається заявка на випробування, українською або англійською чи російською мовами в одному примірнику;

- проект технічних умов на виробництво дослідної партії у двох примірниках для вітчизняних препаратів.

Пестициди і агрохімікати реєструються терміном до десяти років.

По завершенню всіх реєстраційних процедур препарат вноситься до Державного реєстру, а суб’єкту господарювання видається реєстраційне посвідчення.

 

Звертайтеся до нашої компанії і наші спеціалісти кваліфіковано нададуть Вам допомогу в формуванні необхідного пакету документів та проходженню усіх етапів державних випробувань заявлених на реєстрацію препаратів та отриманні реєстраційного посвідчення.