Реєстрація авторського права для фізичних осіб - 400 грн. Державний збір - 70 грн. Термін реєстрації - 2 місяці.

Реєстрація авторського права для юридичних осіб - 500 грн. Державний збір - 200 грн. Термін реєстрації - 2 місяці.

(044)362-33-09


Одним з об’єктів інтелектуальної власності є авторське право. Як зазначено в Законі України «Про авторське право і суміжні права» авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення. Для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація твору чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей.

Тобто з даної норми вбачається, що реєстрація авторського права не є обов’язково нормою, на відміну наприклад від реєстрації торговельної марки.

Але слід звернути увагу суб’єктів авторського права, що для забезпечення непорушності своїх законних немайнових прав на створювані твори необхідно хоча б зафіксувати факт створення. Багато хто з авторів не задумується про те, що наскільки зараз стало доступно скопіювати, а можливо і незаконно використати працю автора.

Тому одним із інструментів захисту від незаконного використання права автора на твір є його державна реєстрація. В Україні забезпечувати право захисту на об’єкти авторського права шляхом видачі Свідоцтва про державну реєстрацію покладено на Державну службу інтелектуальної власності України.

Існують такі види реєстрації авторського права

1) реєстрація авторського права на твір;

2) реєстрація авторського права на службовий твір;

3) реєстрація договорів, якi стосуються права автора на твір:

- реєстрація договору про передачу (відчуження) майнових прав на твір;

- реєстрація договору про передачу виключного права на використання твору;

- реєстрація договору про передачу невиключного права на використання твору.

     Суб’єктами авторського права є автори творів, їх спадкоємці та особи, яким автори чи їх спадкоємці передали свої авторські майнові права. Простіше кажучи, реєстрація авторського права може бути здійснена як на фізичну особу так і на юридичну особу.

До об’єктів авторського права належать

- літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо);

- виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори;

- комп'ютерні програми;

- бази даних;

- музичні твори з текстом і без тексту;

- драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки;

- аудіовізуальні твори;

- твори образотворчого мистецтва;

- твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва;

- фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії;

- твори ужиткового мистецтва, у тому числі твори декоративного ткацтва, кераміки, різьблення, ливарства, з художнього скла, ювелірні вироби тощо;

- ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії,  геології,  топографії,  техніки, архітектури та інших сфер діяльності;

- сценічні обробки творів, зазначених у пункті 1, і обробки фольклору, придатні для сценічного показу;

- похідні твори;

- збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та  антології, збірники звичайних даних, інші складені твори за умови, що вони є результатом творчої праці за добором, координацією або упорядкуванням змісту без порушення авторських прав на твори, що входять до них як складові частини;

- тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування українською та іншими мовами іноземних аудіовізуальних творів;

- інші твори.

   Пам’ятайте, що правова охорона поширюється тільки на форму вираження  твору і не поширюється на будь-які ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, концепції, відкриття, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі.

До об’єктів авторського права, що не підлягають охороні зокрема відносяться

- повідомлення про новини дня або поточні події, що мають характер звичайної прес-інформації;

- твори народної творчості (фольклор);

- видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади;

- державні символи України, державні нагороди; символи і знаки  органів державної влади, Збройних Сил України та інших військових формувань; символіка територіальних громад; символи та знаки підприємств, установ та організацій;

- грошові знаки;

- розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач,  телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право sui-generis (своєрідне право, право особливого роду).

Строк реєстрації об’єкту авторського права складає 2 місяці.

За результати реєстрації видається Свідоцтво про реєстрацію авторського права без обмежень строку дії literary property

Спеціалісти нашої компанії мають значний досвід в реєстрації об’єктів авторського права.

Звернувшись до нас, Ви отримаєте кваліфіковану допомогу в отриманні Свідоцтво про реєстрацію авторського права.