Подання заперечення в Апеляційну палату проти рішення по заявці на торгову марку:

- державний збір - 1700 грн.

- наш гонорар - від 1500 грн.

- Підготовка позовної заяви для подання до суду з метою захисту прав інтелектуальної власності - від 800 грн.

- Захист прав клієнта в судовому процесі суду першої інстанції - за домовленістю.

Телефонуйте зараз. Наші Фахівці Допоможуть Вам!

 (044)362-33-09

     Державний контроль за дотриманням законодавства у сфері інтелектуальної власності здійснюється державним інспектором шляхом проведення планових, позапланових перевірок діяльності суб'єктів господарювання, огляду речей в установленому законом порядку.

     Позапланові перевірки можуть проводитись без попереднього повідомлення суб'єкта господарювання за письмовим зверненням заявників осіб, яким належать права інтелектуальної власності, зокрема авторське право і/або суміжні права, майнове право на знак для товарів і послуг або наданий дозвіл (ліцензія) на використання зазначених прав, а також їх представників.

     За результатами проведення позапланової перевірки складається Акт перевірки, який підписується державним інспектором та усіма особами, які брали участь у проведенні перевірки. У разі призначення експертизи вилучених продукції, до складу якої входять об'єкти права інтелектуальної власності, зокрема дисків і матриць, та відповідних документів перевірка вважається закінченою після отримання результатів експертизи.

    Особи, які беруть участь у проведенні перевірки, мають право у письмовій формі висловлювати обґрунтовані зауваження та/або пояснення, які додаються до акта перевірки. У разі незгоди із змістом акта вони підписують такий акт із зауваженнями. Форма акта перевірки затверджується МОН. 

    Акти перевірок та протоколи про адміністративне правопорушення реєструються державним інспектором в журналах обліку актів перевірок, протоколів про адміністративне правопорушення. Сторінки журналів повинні бути пронумеровані, прошнуровані, а також скріплені печаткою Департаменту. 

    Приписи державного інспектора про усунення виявлених порушень можуть бути оскаржені до Департаменту або до суду в порядку, визначеному законодавством. 

     До послуг нашої компанії входить:

  • підготовка заяви;
  • збір доказової бази;
  • участь у проведені перевірки;
  • підготовка зауважень на Акт перевірки та протокол про адміністративне правопорушення;
  • підготовка висновку спеціаліста (експерта);
  • оскарження приписів державного інспектора.