Вартість оформлення - договірна. 

(044)362-33-09

    В далекому вже на сьогодні 2003 році, на відповідність вимогам міжнародних стандартів, був розроблений і впроваджений національний стандарт України ДСТУ 4161-2003 «Система управління безпечністю харчових продуктів».
    Система управління безпечністю харчових продуктів базується на концепції «Аналіз небезпечних чинників та критичні точки контрою». Скорочено дану систему називають НАССР, що в перекладі з англійської абревіатури значить «Hazard Analysis and Critical Control Points».
   Система управління безпечністю харчових продуктів, це система, якою передбачено проведення систематичної ідентифікації, оцінювання та контролю небезпечних чинників (біологічних, хімічних, фізичних) в технологічному процесі виробництва. Тобто система побудована так, що при її впровадженні відслідковуються всі процеси виробництва, починаючи «з розведення або вирощування і до кінцевого споживання, охоплюючи стадії обробляння, переробляння, зберігання, транспортування та реалізації продукції. Також, системою передбачено, виявлення умов виникнення небезпечних чинників і вжиття заходів щодо їх контролювання на всіх стадіях».
    В Європейському Союзі, США, Канаді, Австралії та інших розвинених країнах впровадження системи НАССР обов'язкове для всіх харчових і прирівняних до них підприємств.
   На сьогоднішній день чинним законодавством України, а саме, Законом України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» передбачено, що «невиконання обов’язку щодо впровадження на потужностях постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) тягне за собою накладення штрафу:
- на юридичних осіб - у розмірі від тридцяти до сімдесяти п’яти мінімальних заробітних плат,
-на фізичних осіб - підприємців - у розмірі від трьох до п’ятнадцяти мінімальних заробітних плат та зупинення роботи потужності.
   Але, слід зазначити, що впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів полягає не в тому, щоб запобігти накладанню штрафних санкцій.
  {slider Дана система НАССР дає можливість вітчизняним підприємствам: |closed}
- забезпечити виготовлення безпечної продукції за рахунок систематичного контролю на всіх стадіях виробництва;
- запобігати, усунути або мінімізувати небезпечні чинники, що можуть загрожувати безпеці виготовленню харчових продуктів;
- 100% гарантувати безпечність виготовлених харчових продуктів на момент їх споживання;
- забезпечити належні гігієнічні умови виробництва у відповідності з міжнародними нормами;
- підвищити відповідальність власного персоналу;
- реалізовувати продукцію на закордонних ринках.

sliders}

Для початку роботи і визначення вартості такої роботи заінтересованим компаніям необхідно надіслати наступні документи:

- виписку з ЄДР;
- організаційна структура підприємства і перелік керівних осіб;
- штатний розклад;
- перелік видів діяльності;
- дозвільні документи на сировину;
- номенклатура продукції, що виробляється (послуг, робіт);
- опис технологічного процесу виробництва (або надання послуг).


   Крім розробки Системи управління якістю харчових продуктів наша компанія надає послуги по оформленню:
- ISO 22000: 2005 Системи управління безпекою харчових продуктів
- FSSC 22000: 2010 рік - Food Safety System Certification.

   Звертайтесь, наші досвідчені спеціалісти до Ваших послуг.

 

 

Під засобами вимірювальної техніки визнаються технічні засоби, які застосовуються під час вимірювань і мають нормовані метрологічні характеристики, а саме діапазони вимірювань, границі допустимої похибки тощо.

            Додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року № 1300 затверджений Перелік засобів вимірювальної техніки, на які при ввезенні їх на митну територію України необхідно отримати висновок територіального органу Комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації за місцем реєстрації суб’єкта господарської діяльності.

Детальніше...

 

Радіоелектронні засоби, що містять у своєму складі GSM-модулі з кодами IMEI, у тому числі плати для ремонту мобільних телефонів, 3G-модеми у ноутбуках, USB-модеми, автомобільні сигналізації з GSM-модулями, охоронно-пожежні сигналізації при ввезенні на територію України повинні бути внесені в реєстр, який веде Державне підприємство «Українській державний центр радіочастот».

Детальніше...

 

Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України 03.11.2005 N 117 визначений порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування.

Суб'єкт господарської діяльності, який планує виробництво в Україну або ввезення на територію України радіоелектронних засобів (РЕЗ) та випромінювальних пристроїв (ВП) для їх застосування в радіотехнологіях зобов’язаний подати до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, такі документи:

- заяву щодо визначення можливості застосування конкретного типу РЕЗ або ВП на території  України;

- картку тактико-технічних даних РЕЗ або ВП;

 

 Наші фахівці кваліфіковано Вас проконсультують щодо формування необхідного пакету документів для отримання рішення про внесення радіоелектронних засобів (РЕЗ) та випромінювальних пристроїв (ВП).

 

Звертайтесь і Ви тим самим заощадите свій час.

 

Всі суб'єкт господарювання (юридичні чи фізичні-особи підприємці), які здійснюють увезення в Україну радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв зобов’язані отримати дозвіл Укрчастотнадзору.

Для отримання дозволу заявник надає наступні документи:

- заяву;

- копія виписки про державну реєстрацію;

- копія свідоцтва платника податку;

- копії сертифікатів  відповідності на кожен заявлений тип РЕЗ/ВП.

Але крім зазначених вище документів заявник зобов’язаний подати документи для включення РЕЗ та ВП, що ввозяться з-за кордону до реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування.

Рішення про надання або відмову в наданні дозволу на ввезення приймається у строк, який не перевищує 5 робочих днів від  дати подання заяви.

За видачу дозволу на ввезення стягується відповідна плата.

Дозвіл на ввезення РЕЗ та ВП надається в межах терміну дії сертифіката відповідності конкретного РЕЗ або ВП, але у будь-якому випадку не більше ніж на шість місяців.

Наші фахівці кваліфіковано Вас проконсультують щодо формування необхідного пакету документів для отримання дозволу на ввезення.  Звертайтесь і Ви тим самим заощадите свій час.

 

 

 

Дочірні категорії

Вам можуть бути цікаві наступні послуги