Ось уже більше десяти років Законодавство України ввело таке поняття, як декларація відповідності.
  Оформлення Декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки регулюється Постановою Кабінету Міністрів України «Порядок подання та реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки» № 440 від 5 червня 2013 року, що діє в редакції Постанови Кабінету Міністрів України № 80 від 14 лютого 2018 року.

   Декларація дає право для початку експлуатації новостворених підприємств, а саме споруд, приміщень або їх частин.

Декларація не подається у випадках:
- коли торгова точка (кіоск, контейнер) розміщений згідно схеми, затвердженої з органом пожежного спостереження;
- коли користувачем нерухомого майна є орендар (при наявності цивільно-правового договору), з умовою, що власник уже зареєстрував Декларацію в Органі;
- коли використання об'єктів нерухомості, а саме - порядок прийому їх в експлуатацію, регулюється нормами чинного законодавства.
 У всіх інших випадках Декларація заповнюється суб'єктом господарювання і подається в дозвільний орган.

У разі наявності високого рівня ризику, разом з декларацією необхідно подати позитивний висновок про результати експертизи протипожежного стану об'єкта декларування.
Наша компанія, використовуючи багаторічний досвід роботи, гарантує отримання Декларації в максимально короткий термін. Наші експерти зберуть для Вас необхідний пакет документів, комплексно і індивідуально підійдуть до питання Вашого підприємства. Все що Вам потрібно - всього лише зв'язатися з нашим експертом. Все інше ми зробимо за Вас.
Надаємо послуги з реєстрації Декларації по всій Україні!

 

 

 

Вартість оформлення - договірна. 

(044)362-33-09

    В далекому вже на сьогодні 2003 році, на відповідність вимогам міжнародних стандартів, був розроблений і впроваджений національний стандарт України ДСТУ 4161-2003 «Система управління безпечністю харчових продуктів».
    Система управління безпечністю харчових продуктів базується на концепції «Аналіз небезпечних чинників та критичні точки контрою». Скорочено дану систему називають НАССР, що в перекладі з англійської абревіатури значить «Hazard Analysis and Critical Control Points».
   Система управління безпечністю харчових продуктів, це система, якою передбачено проведення систематичної ідентифікації, оцінювання та контролю небезпечних чинників (біологічних, хімічних, фізичних) в технологічному процесі виробництва. Тобто система побудована так, що при її впровадженні відслідковуються всі процеси виробництва, починаючи «з розведення або вирощування і до кінцевого споживання, охоплюючи стадії обробляння, переробляння, зберігання, транспортування та реалізації продукції. Також, системою передбачено, виявлення умов виникнення небезпечних чинників і вжиття заходів щодо їх контролювання на всіх стадіях».
    В Європейському Союзі, США, Канаді, Австралії та інших розвинених країнах впровадження системи НАССР обов'язкове для всіх харчових і прирівняних до них підприємств.
   На сьогоднішній день чинним законодавством України, а саме, Законом України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» передбачено, що «невиконання обов’язку щодо впровадження на потужностях постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) тягне за собою накладення штрафу:
- на юридичних осіб - у розмірі від тридцяти до сімдесяти п’яти мінімальних заробітних плат,
-на фізичних осіб - підприємців - у розмірі від трьох до п’ятнадцяти мінімальних заробітних плат та зупинення роботи потужності.
   Але, слід зазначити, що впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів полягає не в тому, щоб запобігти накладанню штрафних санкцій.
  {slider Дана система НАССР дає можливість вітчизняним підприємствам: |closed}
- забезпечити виготовлення безпечної продукції за рахунок систематичного контролю на всіх стадіях виробництва;
- запобігати, усунути або мінімізувати небезпечні чинники, що можуть загрожувати безпеці виготовленню харчових продуктів;
- 100% гарантувати безпечність виготовлених харчових продуктів на момент їх споживання;
- забезпечити належні гігієнічні умови виробництва у відповідності з міжнародними нормами;
- підвищити відповідальність власного персоналу;
- реалізовувати продукцію на закордонних ринках.

sliders}

Для початку роботи і визначення вартості такої роботи заінтересованим компаніям необхідно надіслати наступні документи:

- виписку з ЄДР;
- організаційна структура підприємства і перелік керівних осіб;
- штатний розклад;
- перелік видів діяльності;
- дозвільні документи на сировину;
- номенклатура продукції, що виробляється (послуг, робіт);
- опис технологічного процесу виробництва (або надання послуг).


   Крім розробки Системи управління якістю харчових продуктів наша компанія надає послуги по оформленню:
- ISO 22000: 2005 Системи управління безпекою харчових продуктів
- FSSC 22000: 2010 рік - Food Safety System Certification.

   Звертайтесь, наші досвідчені спеціалісти до Ваших послуг.

 

 

Під засобами вимірювальної техніки визнаються технічні засоби, які застосовуються під час вимірювань і мають нормовані метрологічні характеристики, а саме діапазони вимірювань, границі допустимої похибки тощо.

            Додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року № 1300 затверджений Перелік засобів вимірювальної техніки, на які при ввезенні їх на митну територію України необхідно отримати висновок територіального органу Комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації за місцем реєстрації суб’єкта господарської діяльності.

Детальніше...

 

Радіоелектронні засоби, що містять у своєму складі GSM-модулі з кодами IMEI, у тому числі плати для ремонту мобільних телефонів, 3G-модеми у ноутбуках, USB-модеми, автомобільні сигналізації з GSM-модулями, охоронно-пожежні сигналізації при ввезенні на територію України повинні бути внесені в реєстр, який веде Державне підприємство «Українській державний центр радіочастот».

Детальніше...

 

Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України 03.11.2005 N 117 визначений порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування.

Суб'єкт господарської діяльності, який планує виробництво в Україну або ввезення на територію України радіоелектронних засобів (РЕЗ) та випромінювальних пристроїв (ВП) для їх застосування в радіотехнологіях зобов’язаний подати до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, такі документи:

- заяву щодо визначення можливості застосування конкретного типу РЕЗ або ВП на території  України;

- картку тактико-технічних даних РЕЗ або ВП;

 

 Наші фахівці кваліфіковано Вас проконсультують щодо формування необхідного пакету документів для отримання рішення про внесення радіоелектронних засобів (РЕЗ) та випромінювальних пристроїв (ВП).

 

Звертайтесь і Ви тим самим заощадите свій час.

 

Дочірні категорії

Вам можуть бути цікаві наступні послуги