Паспорт безпеки хімічної продукції (англ. Material safety data sheet, MSDS) - це документ, який містить інформацію по опис основних властивостей речовин, що вважаються шкідливими і небезпечними для людини, а так само щодо безпечного поводження з конкретним видом продукції. Паспорт безпеки є обов'язковою складовою частиною технічної документації на хімічну продукцію (речовина, суміш, матеріал, відходи промислового виробництва) і призначений для забезпечення споживача достовірною інформацією з безпеки промислового застосування, зберігання, транспортування та утилізації хімічної продукції, а так само її використання в побутових цілях .
      В Україні розробка паспорта безпеки регламентується ДСТУ ГОСТ 30333: 2009 «Паспорт безпечності хімічної продукції. Загальні вимоги ».


Паспорт безпеки повинен містити наступні розділи: 

 -ідентифікація хімічної продукції та відомості про виробників або постачальника;
-ідентифікація небезпеки (небезпек);
-склад (інформація про компоненти);
-заходи першої допомоги;
-заходи і засоби забезпечення пожежовибухобезпеки;
-заходи щодо запобігання і ліквідації аварійних і надзвичайних ситуація та їх наслідків;
-правила зберігання хімічної продукції та поводження з нею при вантажно-розвантажувальних роботах;
-засоби контролю за небезпечним впливом та засоби індивідуального захисту;
-фізико-хімічні властивості;
- стабільність і реакційна здатність;
-інформація про токсичність;
-інформація про вплив на навколишнє середовище;
-рекомендації з видалення відходів (залишків);
-інформація при перевезеннях (транспортуванні);
-інформація про національному та міжнародному законодавстві;
-додаткова інформація. 

     Навіщо потрібен паспорт безпеки?
- при імпорті речовин на територію України;
- для вказівки методів безпечного перевезення та зберігання речовини;
- при розробці нового речовини;
- вказівка рівня вмісту небезпечної речовини в суміші і в якій кількості застосування буде безпечним.
- при експорті хімічної продукції (в даному випадку оформиться паспорт безпеки MSDS (лист MSDS) по регламентам REACH).

  Звертайтесь, наші досвідчені спеціалісти до Ваших послуг.