Вартість послуг договірна

 

technical conditionssГоловним документом, що дозволяє вітчизняному виробнику випускати свою продукціє  може бути ГОСТ, ДСТУ або Технічні умови (ТУ).

Яке ж визначення мають Технічні умови (ТУ) і в яких випадках необхідно розробляти Технічні Умови (ТУ) ми з Вами зараз і з’ясуємо.

Технічні умови (ТУ) – це нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким мають відповідати продукція, процеси та послуги. Положення Технічних Умов (ТУ) обов’язково повинні містити вимоги до продукції, що виготовляється згідно Технічних умов (ТУ).

Технічні умови (ТУ) розробляються у таких випадках:

- якщо вони необхідні для виконання вимог законодавства, нормативно-правових актів чи технічних регламентів або вони передбачені цими документами;

- відсутності національних стандартів на продукцію, що планується для виготовлення;

-необхідно більш детальніше конкретизувати, доповнити або підвищити вимоги існуючих стандартів на таку продукцію; або розширити асортимент.

Слід відмітити, що Технічні умови (ТУ) можуть розроблятися як на один вид продукції так і на групу однорідної продукції.

Процес отримання Технічних умов (ТУ), для надання їм статусу чинності складається з декількох етапів:

• розробка проекту Технічних умов (ТУ);

• погодження Технічних умов (ТУ) у відповідних органах державної влади та їх підвідомчих організаціях;

• перевірка Технічних умов (ТУ) на їх на відповідність чинному законодавству України, технічним регламентам, потребам споживачів, обороноздатності, рівневі розвитку науки й техніки, досягнутому на момент перевіряння, а також узгодженості з чинними нормативними документами тієї самої сфери застосування Регіональними науково-виробничими центрами стандартизації, метрології та сертифікації;

• державна реєстрація Технічних умов (ТУ) Департаментом технічного регулювання Міністерства економічного розвитку і торгівлі

Право власності на Технічні умови (ТУ) належить суб’єкту господарювання, на якого вони були розроблені. Технічні умови (ТУ) є інтелектуальною власністю власника технічних умов і ніхто без його згоди немає права їх копіювати, тиражувати або користуватись даними ТУ без згоди власника.

Для перевірки та реєстрації Технічних умов (ТУ) заявник подає наступні документи:

- супровідний лист;

- два примірники Технічних умов (ТУ);

- копіями документів про погодження;

- каталожною картою продукції, у двох примірниках.