Вартість наших послуг з проставлення апостиля - 250 грн

Термін - 3 дні

 (044)362-33-09

5 жовтня 1961 року в м. Гаазі була прийнята «Конвенція, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів».

            За допомогою даної Конвенції кожна з Договірних держав звільняється від легалізації документів, на які поширюється ця Конвенція і які мають бути  представлені на її території.

До документів, які носять офіційний характер відносяться:

 a) документи, які виходять від органу або посадової особи, що діють у сфері судової юрисдикції держави, включаючи документи, які виходять від органів прокуратури, секретаря суду або судового виконавця;

b) адміністративні документи;

c) нотаріальні акти;

d) офіційні свідоцтва, виконані на документах, підписаних особами у їх приватній якості, такі як офіційні свідоцтва про реєстрацію документа або факту, який існував на певну дату, та офіційні і нотаріальні засвідчення підписів.

zaver-pechat-apostil

Офіційні документи, які будуть використовуватись на території держав-учасниць Конвенції, мають засвідчуватися спеціальним штампом „Apostille” (апостиль), проставленим компетентним органом держави, в якій був складений документ. Офіційні документи, на яких проставлено апостиль, не потребують будь-якого подальшого засвідчення (легалізації).

Але, як і в будь-якому правилі є свої виключення, так і в даній Конвенції.

Положення Конвенції не поширюється на:

- на документи, складені дипломатичними або консульськими установами;

- на адміністративні документи, що мають пряме відношення до комерційних або митних операцій.

В нашій країні повноваження на проставлення Апостиля надано наступним державним органам:

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України – на офіційних документах, виданих навчальними закладами, державними органами, підприємствами, установами і організаціями, що стосуються сфери освіти і науки;

До таких документів відносяться: дипломи про освіту, сертифікати про присвоєння вчених звань, атестати, довідки з навчальних закладів, навчальні плани та інші;

Міністерством юстиції України – на документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України.

До таких документів відносяться: свідоцтва, видані органами державної реєстрації актів цивільного стану, витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, документи, які засвідчені нотаріусами, судові рішення та довідки.

Міністерством закордонних справ України – на всіх інших видах документів.

Для проставлення Апостиля заявник надає наступні документи:

паспорт заявника;

оригінал документа, який підлягає засвідченню апостилем;

документ про оплату послуг.

За проставлення Апостиля стягується плата.

 

Звертайтеся і ми допоможемо Вам в найкоротший термін проставити штамп Апостиля.