Вартість оформлення дозволу – від 15000 грн, термін оформлення 3 тижні

(044) 362-33-09

Дозвіл на поводження з небезпечними відходами отримується у випадках виробництва, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів.

Під отруйними речовинами розуміють небезпечні хімічні речовини та сполуки, індивідуальні за своїм складом, суміші хімічних речовин та сполук, продукти їх розкладу та розпаду, які за сукупністю притаманних їм властивостей створюють або можуть створити небезпеку для довкілля, тварин та здоров’я людей, що може привести до загибелі об’єктів довкілля, тварин та людей, і, які потребують спеціальних методів, умов і засобів поводження з ними.

Перелік отруйних речовин наведений у постанові Кабінету Міністрів України від 20 червня 1995 року № 440 «Порядок одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів».

Видача дозволу покладена на Міністерство екології та природних ресурсів України.

– заява встановленої форми;

– дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

– висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи;

– документ, що підтверджує державну реєстрацію небезпечного фактора, або посвідчення про державну реєстрацію пестициду чи агрохімікату, або реєстраційного посвідчення на лікарський засіб.

– заяви встановленої форми;

– висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи;

– документ, що підтверджує державну реєстрацію небезпечного фактора, або посвідчення про державну реєстрацію пестициду чи агрохімікату, або реєстраційного посвідчення на лікарський засіб;

– погодження МВС (у разі перевезення автомобільним транспортом) або Мінінфраструктури (у разі перевезення залізничним, морським, річковим, авіаційним транспортом).

Звертайтеся до нас і наші спеціалісти допоможуть Вам без будь-яких ускладнень отримати дозволи на поводження з небезпечними відходами.

Час – найцінніший ресурс, який не відновлюється. Витрачайте його розумно.

У Вас виникли питання? Будь-ласка зв’яжиться з нами