До засобів технічного захисту інформації відносяться:
– комплексні системи захисту інформації (КСЗІ), які є невід’ємною складовою частиною інформаційної, телекомунікаційної або інформаційно-телекомунікаційної системи (ІТС);
– технічні та програмні засоби, які реалізують функції ТЗІ (засоби ТЗІ).

Технічний захист інформації це діяльність, спрямована на забезпечення інженерно-технічними заходами конфіденційності, цілісності та доступності інформації.
Експертиза технічних засобів інформації проводиться з метою перевірки на відповідність нормативній документаціє та визначенню захищеності інформації від несанкціонованого доступу.

Експертизу проводять акредитовані Держспецзвя’зком підприємства.
За проведення експертизи заявники сплачують відповідну плату, яка визначається в кожному конкретному випадку, та залежить від кількості заявлених засобів технічного захисту інформації і первинна чи додаткова це експертиза.
На підставі позитивних протоколів випробувань експертна рада Держспецзвя’зку видає Експертний висновок.
Експертний висновок видається строком дії на три роки.

У Вас виникли питання? Будь-ласка зв’яжиться з нами