Як зазначено в статті 1 Закону України «Про громадянство України» під громадянством України розуміють – правовий зв’язок між фізичною особою і Україною, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов’язках.

1) за народженням;
2) за територіальним походженням;
3) внаслідок прийняття до громадянства;
4) внаслідок поновлення у громадянстві;
5) внаслідок усиновлення;
6) внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування, влаштування дитини в дитячий заклад чи заклад охорони здоров’я, в дитячий будинок сімейного типу чи прийомну сім’ю або передачі на виховання в сім’ю патронатного вихователя;
7) внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки;
8) у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини;
9) внаслідок визнання батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства чи материнства;
10) за іншими підставами, передбаченими міжнародними договорами України.

Умови за яких іноземець або особа без громадянства можуть бути за їх клопотаннями прийняті до громадянства України:
– визнання і дотримання Конституції України та законів України;
– подання декларації про відсутність іноземного громадянства (для осіб без громадянства) або зобов’язання припинити іноземне громадянство (для іноземців);
– безперервне проживання на законних підставах на території України протягом останніх п’яти років. Крім осіб, які перебувають у шлюбі з громадянином України понад 2 роки. А для осіб, що мають статус біженця три роки;
– отримання дозволу на імміграцію.
– володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування.
– наявність законних джерел існування (крім біженців).

Загальний строк розгляду заяв про прийняття до громадянства України складає не більше року.

Спеціалісти нашої компанії допоможуть Вам без будь-яких проблем отримати громадянство України.

У Вас виникли питання? Будь-ласка зв’яжиться з нами