Відповідно до статті 12 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» від 20.02.2003 р. № 549-ІV «суб’єкти  господарювання України, які мають намір здійснювати міжнародні передачі товарів, у тому числі проводити посередницьку (брокерську) діяльність, пов’язану з міжнародними передачами товарів  військового призначення, попередньо реєструються як суб’єкти здійснення міжнародних передач товарів в Державній службі експортного контролю України.

озброєння, боєприпаси, військова та спеціальна техніка, спеціальні комплектуючі вироби для їх виробництва, вибухові речовини, а також матеріали та обладнання, спеціально призначені для розроблення, виробництва або використання зазначених виробів.

окремі види виробів, обладнання, матеріалів, програмного забезпечення і технологій, спеціально не призначені для  військового використання, а також послуги (технічна допомога), пов’язані з ними, які, крім цивільного призначення, можуть бути використані у військових або терористичних цілях чи для розроблення, виробництва, використання товарів військового призначення, зброї масового знищення, засобів доставки зазначеної зброї чи ядерних вибухових пристроїв, у тому числі окремі види ядерних матеріалів, хімічних речовин, бактеріологічних, біологічних та токсичних  препаратів, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

– заява за типовою формою на проведення попередньої експертизи;

– нотаріально засвідчена копія статуту (установчого договору);

– нотаріально засвідчена копія свідоцтва (виписки) про державну реєстрацію підприємства;

– нотаріально завірена копія Свідоцтва платника ПДВ;

– довідка щодо попередньої ідентифікації товару;

– довідка про належність (неналежність) товарів до матеріальних носіїв секретної інформації та рівня секретності даної інформації;

– довідка про наявність (відсутність) у суб’єкта системи внутрішнього експортного контролю;

 перелік держав, до яких або з яких передбачається здійснити експорт, імпорт, тимчасове вивезення чи ввезення товарів;

– відомості про посадових осіб, які відповідають на підприємстві (в організації) за питання експортного контролю;  

– відомості про керівників суб’єкта, які мають право підписуватидокументи для подання до Держекспортконтролю. 

Попередня експертиза проводиться протягом 30 днів з дати подання усіх необхідних документів до Державної служби експортного контролю України, а в разі виникнення потреби у додатковому міжвідомчому узгодженні – після завершення такого узгодження. До строку розгляду звернення не зараховується час, необхідний для одержання від суб’єкта додаткової інформації.

За результатами експертизи видається Посвідчення про реєстрацію.

Звертайтесь до нас і Вам нададуть кваліфіковану допомогу в отриманні Посвідчення про реєстрацію як суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів.

Ми цінуємо Ваш час.

У Вас виникли питання? Будь-ласка зв’яжиться з нами