Вартість оформлення – договірна. Термін оформлення три неділі.

(044) 362-33-09

До суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, які порушили норми Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» застосовуються спеціальні санкції.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України наділено повноваженнями накладати відповідні санкції.

При тимчасовому зупиненні зовнішньоекономічної діяльності – накладається повна заборона здійснення зовнішньоекономічних операцій терміном на 3 місяці;

При індивідуальному режимі ліцензування зовнішньоекономічної діяльності – передбачається можливість проведення зовнішньоекономічних операцій у разі отримання індивідуальних ліцензій на кожну операцію. Вартість ліцензії складає 0,2 % від вартості операції. Строк отримання ліцензії 15 робочих днів.

– Органи державної  податкової  та  контрольно-ревізійної  служб;

– Митні органи;

– Правоохоронні органи (МВС, СБУ);

– Органи Антимонопольного комітету України;

– Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;

– Національний банк України;

– За рішенням суду.

Слід звернути увагу, що санкції можуть бути застосовані до суб’єктів зовнішньоекономічної  діяльності протягом трьох  років з дня виявлення порушення  законодавства.

На суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності на яких накладені спеціальні санкції  забороняється укладати, в тому числі з іноземними суб’єктами господарювання угоди доручення, комісії, агентські, про спільну діяльність та співробітництво, консигнації, дилерські, дистриб’юторські, оренди, найму,  лізингу, зберігання  та інші угоди, що передбачають проведення  зовнішньоекономічних операцій іншими особами чи на користь інших осіб за дорученням або  передачу майна у строкове користування з метою проведення зовнішньоекономічної діяльності в Україні чи з товарами українського походження.

В разі усунення всіх порушень, суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності звертається до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з клопотанням про скасування (зміну виду, тимчасового зупинення) дії спеціальних санкцій.

– лист-звернення з викладенням причин, що призвели до порушення, та про вжиті заходи щодо приведення своєї діяльності у відповідність із нормами законодавства України;

– оригінали або завірені в установленому порядку копії матеріалів (довідки) від державних органів, що здійснюють контроль за зовнішньоекономічною  діяльністю чи валютний контроль, та/або агентів  валютного  контролю, які засвідчують вжиті суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності практичні заходи щодо приведення своєї діяльності у відповідність із нормами законодавства України.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України «скасовує дію спеціальних санкцій у разі усунення суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності порушень законодавства України або застосування  практичних заходів, що гарантують виконання Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» та/або пов’язаних з ним законів України, і приведення своєї зовнішньоекономічної діяльності у відповідність до законів України або надання достатніх доказів неможливості (безперспективності) застосування практичних заходів, що гарантують виконання Закону, а також якщо в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України відсутні матеріали щодо порушення цим суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності валютного, митного, податкового, іншого законодавства, яке встановлює певні заборони, обмеження або порядок  здійснення  зовнішньоекономічних  операцій, та матеріали щодо проведених ним дій, що можуть зашкодити інтересам національної  економічної  безпеки.»

Звертайтесь, наші фахівці допоможуть Вам підготувати необхідний пакет документів та надати допомогу в знятті/призупиненні дій санкцій.

У Вас виникли питання? Будь-ласка зв’яжиться з нами