Вартість оформлення укладення – 2400 грн, термін оформлення не менше 30 календарних днів

Можливе прискорення процедури!
(044) 362-33-09

В 1992 році була прийнята «Базельська конвенція про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх видаленням» до якої Україна приєдналася в 1999 році.

Метою Базельської конвенції є зменшення впливу небезпечних промислових відходів з метою захисту здоров’я населення і навколишнього природного середовища.

У тексті Базельської Конвенції наданий перелік небезпечних відходів, які потребують узгодження при їх транскордонному перевезенні, ввезенні, вивезенні на територію держави учасниці даної Конвенції, тобто отриманню відповідних квот та дозволів.

Всі держави учасниці Базельської Конвенції зобов’язані привести своє законодавство у відповідність до її положень приймаючі національні нормативно-правові акти.

Так і Україна, як учасник Базельської Конвенції, прийняла Постанову Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 р. N 1120 “Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів» згідно якої визначається порядок отримання дозвіл та квот на транскордонному перевезенні, ввезенні, вивезенні небезпечних відходів або отримання відповідного листа-висновку.

Лист-висновок надається з метою підтвердження того, що продукція яка підлягає транскордонному перевезенню, ввезенню, вивезенню не підпадає під дію пунктів 6-33 даної Постанови.

Так до небезпечних відходів відносяться відходи, включені до розділу А Жовтого переліку відходів вищезазначеної Постанови і мають одну чи більше небезпечних властивостей, наведених у переліку небезпечних властивостей та до Зеленого переліку, у разі, коли вони містять матеріали, наведені у додатку 2 цієї Постанови, в таких кількостях, що можуть виявляти небезпечні властивості, наведені у зазначеному вище переліку небезпечних властивостей.

– копію контракту;

– інвойс;

– сертифікат якості;

– висновок ТПП про визначення коду УКТЗЕД;

–  технічний опис;

–  виписка з ЄДРПОУ;

–  свідоцтво платника податку;

–  консультування клієнта про необхідність отримання висновку або відсутність такої необхідності;

– підготовка належним чином оформлених документів для отримання висновку на відходи «Зеленого переліку»;

– отримання висновку на відходи «Зеленого переліку» та передача його клієнту.

Звертайтеся до нас, тому що ми знаємо, як вирішити дане питання.

Завдання вирішене вчасно – вирішує багато проблем.

У Вас виникли питання? Будь-ласка зв’яжиться з нами