Важливе значення для стимулювання попиту та успішної реалізації продукції відіграє її індивідуалізація спеціальними позначеннями, здатними лише своїм зовнішнім виглядом привернути увагу споживачів та виокремити виготовлені товари від аналогічних виробів конкурентів. Функції таких позначень виконують торговельні марки(ТМ)

Виконуючи роль символу та гарантії високої якості виготовленого продукту, торговельна марка з позначення на товарі перетворюється у самостійний товар, вартість якого подекуди є достатньо високою. За даними зарубіжних спеціалістів вартість відомих брендів деяких іноземних компаній становить до 80% вартості чистих активів самої компанії.

Торговельна марка (знак для товарів і послуг) – це будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.

Словесними марками(ТМ)є позначення, об’єктом яких можуть бути слова, у тому числі власні імена, літери та цифри. Зображувальні знаки (ТМ)– це позначення, об’єктом яких є графічні або інші зображення. Об’ємні марки (ТМ)характеризуються об’ємним, тривимірним характером, а комбіновані марки (ТМ) – являють собою поєднання вище зазначених видів.

Торговельні марки(ТМ) також можуть бути добре відомими.

Добре відомі (ТМ) – це марки, які за рішенням Апеляційної палати Державної служби  інтелектуальної власності чи суду визнані відомими в Україні.

Добре відомим маркам (ТМ) надається  правова охорона без обов’язкової реєстрації у силу факту відомості. При цьому охорона поширюється як на однорідні, так і на неспоріднені товари і послуги, якщо існує загроза правам та інтересам власнику добре відомого позначення.

В Україні були визнані добре відомими торговельні марки(ТМ):

– виробників алкогольних виробів

– телеорганізації та виробника автомобілів

– добре відомі торговельні марки (ТМ)у сфері інформаційних технологій

Юридично-консалтинговий дім «ДАЯС» надає весь спектр послуг у сфері охорони торговельних марок, починаючи від розробки логотипу відповідно до побажань та уподобань клієнта, консультування щодо вибору виду та форми торговельної марки, завершуючи захистом прав на торговельну марку у судовому порядку, в органах Антимонопольного комітету та на митному кордоні.

Спеціалісти Компанії також надають послуги по представництву інтересів Клієнта по веденню справ щодо визнання торговельної марки добре відомою в Україні.

У Вас виникли питання? Будь-ласка зв’яжиться з нами