Наші послуги з оформлення заявки – 2000 грн.

послуги Укрпатента – 600грн

державний збір за подання заявки 653 швейцарські франки

за кожен клас зверху 3х 100 швейцарських франка

додатково індивідуальний збір по кожній прошеній країні

термін оформлення залежить від вибраної країни.

(044)362-33-09

Торговельна марка може бути зареєстрована в інших державах відповідно до Мадридської процедури або шляхом подання заявки до компетентного органу відповідної іноземної держави.

Заявка на міжнародну реєстрацію знака повинна бути подана в Міжнародне бюро ВОІВ через Відомство.
Функції Відомства щодо процедури реєстрації знаків в рамках Мадридської угоди покладені на Науково-дослідний центр патентної експертизи ДП «Український інститут промислової власності».

Заявка на міжнародну реєстрацію знака може бути подана громадянином України або юридичною особою України, яка подала заявку на отримання свідоцтва України на знаки для товарів і послуг.

До заявки додається документ, що підтверджує сплату необхідних зборів та мита, які сплачуються у швейцарських франках.

Після отримання необхідних документів Відомство перевіряє та засвідчує, що знак відповідає тому вигляду, в якому він наведений у Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, або подана заявка на отримання свідоцтва України на ім`я того самого заявника, товари і послуги співпадають з товарами і послугами базової реєстрації або базової заявки. Після цього заявка на міжнародну реєстрацію знака надсилається до Міжнародного Бюро ВОІВ.

Міжнародне Бюро ВОІВ проводить експертизу на відповідність: заявки – міжнародній реєстрації знака; переліку товарів і послуг – Міжнародній класифікації товарів і послуг (МКТП). Міжнародне Бюро ВОІВ реєструє знак в Міжнародному реєстрі, публікує інформацію в офіційному бюлетені ВОІВ (WIPO Gazette of International Marks) і направляє власнику знака сертифікат про міжнародну реєстрацію знака.

Також Міжнародне Бюро пересилає відповідні повідомлення всім країнам, що вказані в міжнародній заявці, та протягом 12 місяців з дати цього повідомлення кожна країна проводить експертизу знака згідно з національним законодавством, підтверджуючи дію міжнародної реєстрації стосовно всіх товарів і/або послуг, або частини товарів і/або послуг, або повністю відмовляє в охороні. Зареєстровані знаки мають той самий юридичний статус, як і знаки, що подані та зареєстровані в країні за національною процедурою.

Міжнародна реєстрація залишається залежною від національної (базової) реєстрації або заявки протягом п`яти років з дати міжнародної реєстрації. Таким чином, міжнародна реєстрація знака втрачає силу, якщо протягом п’яти років національний знак, раніше зареєстрований, або поданий на реєстрацію в країні походження, анулюється. Відомство країни походження звертається до Міжнародного Бюро ВОІВ з вимогою виключити знак з Міжнародного реєстру. Після п`ятирічного строку міжнародна реєстрація стає незалежною від національної реєстрації.

При поданні міжнародної заявки доцільно також провести патентний пошук на предмет наявності тотожних чи подібних позначень, зареєстрованих як торговельні марки у патентними відомствами відповідних іноземних держав.

Юридично-консалтинговий дім «ДАЯС» надає весь спектр послуг по міжнародній реєстрації торговельної марки.

Звертайтеся, ми будемо раді допомогти.

У Вас виникли питання? Будь-ласка зв’яжиться з нами