Послуги з оформлення і подання заявки – 1200 грн. Державний збір – 800 грн.  Термін реєстрації – 6-8 місяців. 

Прискорена реєстрація за 2 місяці – 3200 грн. 

Держ збір за видачу патенту – 367 грн. 

(044) 362-33-09

Промисловий зразок є одним з об’єктів промислової власності, відносини у сфері використання якого регулюються законодавством у галузі інтелектуальної власності.

Промисловий зразок – це результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання. Поняття «результат творчої діяльності у галузі художнього конструювання» є  в деякій мірі синонімом поняттю «дизайн».

Об’ємні зразки (моделі) являють собою композицію в основі якої лежить чітка об’ємно-просторова структура (форма), наприклад, зовнішній вигляд шафи, стільця, чайника, телевізора та ін.

Площинні (малюнки) промислові зразки включають в себе декілька елементів (композицію елементів) (орнамент, конфігурація, сполучення різних фігур) і фактично не можуть сприйматися візуально, як об’ємний елемент, наприклад, рішення, що визначають зовнішній вигляд картини, килиму, дивану, вази та ін.

Комбіновані промислові зразки включають в себе ознаки, які мають форму, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу. Наприклад, зовнішній вигляд взуття на якому вишитий будь-який малюнок або малюнок, який зроблений на будь-якій будівельно-оздоблювальній плитці та ін. 

Згідно ст. 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, та якщо він відповідає умовам патентоспроможності. Крім цього, згідно ст. 461 ЦК України промисловий зразок вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він є новим.

Критерій «новизна» стосовно промислового зразка означає, що сукупність його істотних ознак, що знайшли своє застосування або відображення на зображеннях виробу і зазначених у переліку істотних ознак промислового зразка, невідома з відомостей, що стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

 об’єкти архітектури (крім малих архітектурних форм), промислові, гідротехнічні та інші стаціонарні споруди, об’єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або подібних їм речовин, друкована продукція як така та ін. Не охороняються також як промислові зразки рішення, обумовлені винятково-технічною функцією виробу. Не визнаються патентоспроможними промисловими зразками рішення друкованої продукції як такої (тобто зовнішній вигляд книжкової сторінки), але конфігурація шрифту є об’єктом охорони.

Право власності на промисловий зразок засвідчується патентом. Право на одержання патенту на промисловий зарок має автор або його спадкоємець, якщо інше  не передбачено законом.

Як свідчить практика, орієнтовний термін тривалості процедури реєстрації промислового зразка становить 6 місяців. У виняткових випадках термін реєстрації може бути скорочений до 4 місяців. 

Юридично-консалтинговий дім «ДАЯС» надає весь спектр послуг у сфері охорони промислових зразків, починаючи від розробки промислового зразка відповідно до побажань та уподобань клієнта, консультування щодо вибору виду та форми зразка, завершуючи міжнародною реєстрацією та захистом прав на промисловий зразок, в органах Антимонопольного комітету та на митному кордоні.

У Вас виникли питання? Будь-ласка зв’яжиться з нами