Реєстрація авторського права для фізичних осіб – 800 грн. Державний збір – 255 грн.+8,50 грн. Термін реєстрації – 2 місяці.

Реєстрація авторського права для юридичних осіб – 1000 грн. Державний збір – 510 грн.+25,50 грн. Термін реєстрації – 2 місяці.

(044) 362-33-09

Одним з об’єктів інтелектуальної власності є авторське право. Як зазначено в Законі України «Про авторське право і суміжні права» авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення. Для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація твору чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей.

Тобто з даної норми вбачається, що реєстрація авторського права не є обов’язково нормою, на відміну наприклад від реєстрації торговельної марки.

Але слід звернути увагу суб’єктів авторського права, що для забезпечення непорушності своїх законних немайнових прав на створювані твори необхідно хоча б зафіксувати факт створення. Багато хто з авторів не задумується про те, що наскільки зараз стало доступно скопіювати, а можливо і незаконно використати працю автора.

Тому одним із інструментів захисту від незаконного використання права автора на твір є його державна реєстрація. В Україні забезпечувати право захисту на об’єкти авторського права шляхом видачі Свідоцтва про державну реєстрацію покладено на Державну службу інтелектуальної власності України.

1) реєстрація авторського права на твір;

2) реєстрація авторського права на службовий твір;

3) реєстрація договорів, якi стосуються права автора на твір:

– реєстрація договору про передачу (відчуження) майнових прав на твір;

– реєстрація договору про передачу виключного права на використання твору;

– реєстрація договору про передачу невиключного права на використання твору.

Суб’єктами авторського права є автори творів, їх спадкоємці та особи, яким автори чи їх спадкоємці передали свої авторські майнові права. Простіше кажучи, реєстрація авторського права може бути здійснена як на фізичну особу так і на юридичну особу.

– літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо);

– виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори;

– комп’ютерні програми;

– бази даних;

– музичні твори з текстом і без тексту;

– драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки;

– аудіовізуальні твори;

– твори образотворчого мистецтва;

– твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва;

– фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії;

– твори ужиткового мистецтва, у тому числі твори декоративного ткацтва, кераміки, різьблення, ливарства, з художнього скла, ювелірні вироби тощо;

– ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії,  геології,  топографії,  техніки, архітектури та інших сфер діяльності;

– сценічні обробки творів, зазначених у пункті 1, і обробки фольклору, придатні для сценічного показу;

– похідні твори;

– збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та  антології, збірники звичайних даних, інші складені твори за умови, що вони є результатом творчої праці за добором, координацією або упорядкуванням змісту без порушення авторських прав на твори, що входять до них як складові частини;

– тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування українською та іншими мовами іноземних аудіовізуальних творів;

– інші твори.

Пам’ятайте, що правова охорона поширюється тільки на форму вираження  твору і не поширюється на будь-які ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, концепції, відкриття, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі.

– повідомлення про новини дня або поточні події, що мають характер звичайної прес-інформації;

– твори народної творчості (фольклор);

– видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади;

– державні символи України, державні нагороди; символи і знаки  органів державної влади, Збройних Сил України та інших військових формувань; символіка територіальних громад; символи та знаки підприємств, установ та організацій;

– грошові знаки;

– розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач,  телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право sui-generis (своєрідне право, право особливого роду).

Строк реєстрації об’єкту авторського права складає 2 місяці.

За результати реєстрації видається Свідоцтво про реєстрацію авторського права без обмежень строку дії 

Спеціалісти нашої компанії мають значний досвід в реєстрації об’єктів авторського права.

Звернувшись до нас, Ви отримаєте кваліфіковану допомогу в отриманні Свідоцтво про реєстрацію авторського права.

У Вас виникли питання? Будь-ласка зв’яжиться з нами