Реєстрація винаходу

Підготовка і подання заявки на реєстрацію – 6000 грн. Державний збір – 800 грн.  Термін реєстрації – 18-24 місяці.

Видача і публікація 217 грн.

Реєстрація корисної моделі

Підготовка і подання заявки на реєстрацію – 4000 грн. Державний збір – 800 грн.  Термін реєстрації – 6-8 місяців.

Прискорена реєстрація – 5500 гр. Державний збір – 800 грн.  Термін реєстрації – 4 місяці.

Видача і публікація 217 грн.

(044) 362-33-09

Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” визначає винахід та корисну модель як результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.
Об’єктом правової охорони винахід чи корисна модель може стати, якщо не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності. При цьому, винахід є патентоздатним, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним. Корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною. Для корисної моделі законом не вимагається наявність винахідницького рівня.

Об’єктом винаходу та корисної моделі може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології. При цьому, продукт як об’єкт технології є матеріальним об’єктом – результатом діяльності людини. Таким продуктом, зокрема, є пристрій, механізм, система (комплекс) взаємодіючих пристроїв, споруда, виріб, речовина, штам мікроорганізму тощо. Правова охорона не поширюється на такі об’єкти технології як сорти рослин і породи тварин, біологічні процеси відтворення рослин та тварин, що не відносяться до небіологічних та мікробіологічних процесів, топографії інтегральних мікросхем, результати художньогоконструювання.

Основним правовстановлюючим документом, який засвідчує правову охорону винаходу чи корисної моделі є патент patent– охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право інтелектуальної власності на зазначені об’єкти.

Він видається за результатами перевірки патентоздатності винаходу чи корисної моделі. При цьому, на корисну модель видається патент за результатами формальної експертизи заявки. На винахід видається патент за результатами формальної та кваліфікаційної експертиз.

Необхідно також підкреслити, що відповідно до норм Паризької конвенції про охорону промислової власності 1883 р. заявник має право на пріоритет попередньої заявки на такий же винахід (корисну модель) протягом 12 місяців від дати подання попередньої заявки до Держслужби чи до відповідного органу держави – учасниці Паризької конвенції.

Международное патентование промышленных обрацов

Перевірка патентоздатності заявленого науково-технічного результату здійснюється шляхом проведення експертизи. Експертиза заявки складається з формальної експертизи та, за заявкою стосовно патенту на винахід – кваліфікаційної експертизи.
За результатами експертизи приймається рішення про видачу патенту, на підставі якого здійснюється державна реєстрація патенту.
Строк дії патенту на винахід становить 20 років від дати подання заявки.
Строк дії патенту на корисну модель становить 10 років від дати подання заявки.

Наша компанія надасть для Вас весь спектр послуг у сфері патентування винаходів та корисних моделей, в тому числі, послуги по:

  • оформленню та поданню заявки на отримання патенту України на винахід та патенту України на корисну модель;
  • проведенню листування з ДП «Український інститут промислової власності» щодо матеріалів заявки;
  • надання додаткових матеріалів;
  • внесенню змін до заявки;
  • оскарженню рішення в Апеляційній палаті Державної служби інтелектуальної власності та у суді.

У Вас виникли питання? Будь-ласка зв’яжиться з нами