Згідно з чинним законодавством України порушенням прав інтелектуальної власності є будь-яке посягання на права власника охоронного документу, передбачені спеціальними Законами, в тому числі вчинення без згоди власника охоронного документу дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій.

     Контрафактною вважається продукція, що виготовлена та введена в цивільний обіг з порушення прав інтелектуальної власності будь-якої особи.

-продаж товарів з використанням позначень, тотожних чи схожих до ступеня змішування з відомими торговельними марками інших товаровиробників,

-підробка зовнішнього вигляду промислових виробів, порушення прав особи на промисловий зразок

-незаконне виробництво та використання творів літератури, науки, мистецтва, комп’ютерних програм та аудіовізуальної продукції.

Контрафактною являється також продукція, виготовлена з неправомірним використанням технології, що охороняється як винахід чи корисна модель.

1)звернення до органів Антимонопольного комітету України з заявою про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та подальше супроводження процедури розгляду справи про порушення добросовісної конкуренції та накладення штрафів на правопорушника;

2)звернення до органів МВС з метою проведення контрольних закупок  контрафактних виробів та/або з заявою про порушення справи за фактом  вчинення злочинів у сфері інтелектуальної власності за ст. 176, 177 та 229 КК України;

3)включення об’єктів інтелектуальної власності до відповідного Державного митного реєстру з метою протидії пропуску через митний кордон України продукції, виробництво якої було здійснено з порушення прав інтелектуальної власності;

4)звернення до Державної служби інтелектуальної власності України;

5)звернення до суду з заявою про вжиття запобіжних заходів щодо накладення арешту на контрафактні вироби з подальшим зверненням з позовною заявою про припинення порушення прав інтелектуальної власності та притягнення винних до цивільно-правової відповідальності;

6)звернення до суду з заявою про припинення поширення контрафактної продукції, позначеної незареєстрованим або неправомірно зареєстрованим позначенням, схожим з торговельною маркою іншого товаровиробника.

7)проведення моніторингу порушень прав інтелектуальної власності з метою виявлення осіб правопорушників та суб’єктів, діяльність яких потенційно може призвести до порушення прав інтелектуальної власності. Фіксація фактів порушення прав інтелектуальної власності з наступним зверненням до суду чи до органів внутрішніх справ.

У Вас виникли питання? Будь-ласка зв’яжиться з нами