Звернення до органів Антимонопольного комітету України з заявою про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції

Підготовка заяви в Антимонопольний комітет про порушення законодавства про захист прав від недобросовісної конкуренції – від 500 грн
Телефонуйте зараз. Наші Фахівці Допоможуть Вам!

 (044) 362-33-09

Відповідно до Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»  недобросовісною конкуренцією є:

-неправомірне використання позначень, тобто, використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб’єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб’єкта господарювання;

-неправомірне використання товару іншого виробника, тобто введення  у господарський обіг під своїм позначенням товару іншого виробника шляхом змін чи зняття позначень  виробника  без  дозволу уповноваженої на те особи;

-копіювання зовнішнього вигляду промислового виробу, тобто відтворення зовнішнього вигляду виробу іншого суб’єкта господарювання і введення його у господарський обіг без однозначного зазначення виробника копії, що може призвести до змішування з діяльністю іншого суб’єкта господарювання.

Особи, які винні у порушенні законодавства про захист від недобросовісної конкуренції притягуються до відповідальності у порядку визначеному чинним законодавством України.

Зокрема, вчинення суб’єктами господарювання дій, визначених як недобросовісна конкуренція, тягне за собою накладення штрафу у розмірі до п’яти відсотків доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб’єкта господарювання за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. Крім того, у разі визнання вчинення порушень, органи Антимонопольного  комітету України або особи, права яких порушені, мають право звернутися до суду із позовом про вилучення відповідних товарів з неправомірно використаним позначенням, копій виробів іншого суб’єкта господарювання і у виробника, і у продавця. 

Особи, яким завдано шкоду внаслідок вчинення дій,  визначених як недобросовісна конкуренція, можуть також звернутися до суду із позовом про її відшкодування.

За результатами розгляду справ про порушення законодавства у сфері захисту від недобросовісної конкуренції  органи  Антимонопольного комітету України мають право прийняти рішення про:

– визнання вчинення порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції;

– припинення порушення законодавства у сфері конкуренції;

– накладення штрафу.

 До послуг нашої компанії входить:

  • проведення моніторингу стану ринку з метою виявлення порушників прав інтелектуальної власності;
  • підготовка заяви та збір доказової бази, необхідної для звернення до антимонопольних органів для захисту від недобросовісної конкуренції;
  • організація підготовки висновків експертних досліджень;
  • забезпечення юридичного супроводу процесу розгляду та прийняття антимонопольними органами рішення у справі про захист від недобросовісної конкуренції;
  • звернення до суду із заявою про відшкодування шкоди, заподіяної порушенням законодавства про недобросовісну конкуренцію, а також з заявою про оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів Антимонопольного комітету України.

У Вас виникли питання? Будь-ласка зв’яжиться з нами