Звернення до суду із заявою про захист прав інтелектуальної власності

Телефонуйте зараз. Наші Фахівці Допоможуть Вам! (044) 362-33-09

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» будь-яке посягання на права власника свідоцтва на знак для товарів і послуг вважається порушенням прав власника свідоцтва і тягне відповідальність згідно чинного законодавства України.

Одним з найбільш поширених порушень прав на торговельну марку є дії з боку будь-якої особи, яка не має права, але застосовує зареєстровану торговельну марку або позначення схоже з нею до ступеня змішування на товарах або при наданні послуг, для яких зареєстрована марка. Таке застосування можливе на упаковці товарів, в рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, в проспектах, на бланках та на іншій документації пов’язаної з введенням зазначених товарів і послуг в цивільний оборот.

У разі виникнення таких порушень прав власник свідоцтва може звернутися до суду (загальної юрисдикції або господарського суду) з позовною заявою про припинення дій, які порушують його право на торговельну марку і про відшкодування завданих збитків.

Можлива також ситуація, коли особа, яка випускає контрафактну продукцію, має зареєстровану торговельну марку, яка схожа з торговельною маркою правоволодільця. У цьому випадку засобом захисту прав буде визнання недійсним, виданого свідоцтва на таке конфліктне позначення.

Суд, при розгляді справи про захист прав на знак для товарів і послуг, повинен оцінити схожість позначення, що використовується порушниками і позначення, яке охороняється свідоцтвом на знак для товарів і послуг.

Також для встановлення порушення, крім порівняння двох торговельних марок слід враховувати ідентичність чи однорідність маркованих виробів. Як однорідні (подібні) можуть розглядатися також товари і послуги, які належать до однієї сфери діяльності і можуть мати одне джерело походження.

При вирішення питань схожості позначень та однорідності продукції, враховуючи, що розгляд цих питань належить до компетенції експертів, тобто осіб, що володіють спеціальними знаннями, суд, як правило, призначає судову експертизу. Висновок експертизи разом з іншими доказами по справі може стати підставою прийняття судом рішення про захист прав на знак для товарів і послуг та про припинення дій, що порушують це право.

До послуг нашої компанії входить:

  • проведення моніторингу порушень прав інтелектуальної власності на торговельну марку з метою виявлення осіб правопорушників і суб’єктів, діяльність яких потенційно може призвести до порушення прав інтелектуальної власності;
  • збір доказової бази;
  • підготовка позовної заяви;
  • підготовка висновку спеціаліста (експерта);
  • оскарження рішень та ухвал суду в апеляційному та касаційному порядку.

У Вас виникли питання? Будь-ласка зв’яжиться з нами