Вартість оформлення – договірна.

(044)362-33-09

В далекому вже на сьогодні 2003 році, на відповідність вимогам міжнародних стандартів, був розроблений і впроваджений національний стандарт України ДСТУ 4161-2003 «Система управління безпечністю харчових продуктів».
 Система управління безпечністю харчових продуктів базується на концепції «Аналіз небезпечних чинників та критичні точки контрою». Скорочено дану систему називають НАССР, що в перекладі з англійської абревіатури значить «Hazard Analysis and Critical Control Points».
Система управління безпечністю харчових продуктів, це система, якою передбачено проведення систематичної ідентифікації, оцінювання та контролю небезпечних чинників (біологічних, хімічних, фізичних) в технологічному процесі виробництва. Тобто система побудована так, що при її впровадженні відслідковуються всі процеси виробництва, починаючи «з розведення або вирощування і до кінцевого споживання, охоплюючи стадії обробляння, переробляння, зберігання, транспортування та реалізації продукції. Також, системою передбачено, виявлення умов виникнення небезпечних чинників і вжиття заходів щодо їх контролювання на всіх стадіях».
В Європейському Союзі, США, Канаді, Австралії та інших розвинених країнах впровадження системи НАССР обов’язкове для всіх харчових і прирівняних до них підприємств.
На сьогоднішній день чинним законодавством України, а саме, Законом України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» передбачено, що «невиконання обов’язку щодо впровадження на потужностях постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) тягне за собою накладення штрафу:
– на юридичних осіб – у розмірі від тридцяти до сімдесяти п’яти мінімальних заробітних плат,
-на фізичних осіб – підприємців – у розмірі від трьох до п’ятнадцяти мінімальних заробітних плат та зупинення роботи потужності.
Але, слід зазначити, що впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів полягає не в тому, щоб запобігти накладанню штрафних санкцій.
{slider Дана система НАССР дає можливість вітчизняним підприємствам: |closed}
– забезпечити виготовлення безпечної продукції за рахунок систематичного контролю на всіх стадіях виробництва;
– запобігати, усунути або мінімізувати небезпечні чинники, що можуть загрожувати безпеці виготовленню харчових продуктів;
– 100% гарантувати безпечність виготовлених харчових продуктів на момент їх споживання;
– забезпечити належні гігієнічні умови виробництва у відповідності з міжнародними нормами;
– підвищити відповідальність власного персоналу;
– реалізовувати продукцію на закордонних ринках.

– виписку з ЄДР;
– організаційна структура підприємства і перелік керівних осіб;
– штатний розклад;
– перелік видів діяльності;
– дозвільні документи на сировину;
– номенклатура продукції, що виробляється (послуг, робіт);
– опис технологічного процесу виробництва (або надання послуг).

Крім розробки Системи управління якістю харчових продуктів наша компанія надає послуги по оформленню:
– ISO 22000: 2005 Системи управління безпекою харчових продуктів
– FSSC 22000: 2010 рік – Food Safety System Certification.

Звертайтесь, наші досвідчені спеціалісти до Ваших послуг.

У Вас виникли питання? Будь-ласка зв’яжиться з нами