Вартість оформлення гемологічного укладення включаючи усі збори – 1200 грн

Вартість оформлення гемологічної відписки – 500 грн

(044) 362-33-09

Під гемологiчною експертизою декоративного каміння, його штучних аналогів, гірських порід та мінеральних речовин розуміють встановлення споживчих властивостей каменю як товару, визначення його якісних і кількісних характеристик, а також підтвердження їх відповідності загальноприйнятим українським та Міжнародним системам експертної оцінки.

Гемологічну експертизу проводять виключно акредитовані експерти (експерти-гемологи).

– iдентифiкацiю об’єкта експертизи (визначення назви декоративного каміння або інших мінеральних речовин, родовища, країни походження, типу за сортністю тощо);

– параметризацiю об’єкта експертизи;

– визначення технологiчних показників об’єкта експертизи;

– оцiнку вартості об’єкта експертизи.

За проведення гемологічної експертизи стягується відповідна плата, яка залежить від нормативних цінових показників, визначених в інформаційно-довідковому виданнi ДГЦУ «Коштовне та декоративне каміння».

За результатами гемологічної експертизи уповноважений експерт-гемолог видає експертний висновок.

Для отримання експертного висновку заявник зобов’язаний надати наступний пакет документів. Для суб’єктів господарської діяльності і фізичних осіб він має відмінності.

– заява встановленої форми;

– рахунок-фактура або інвойс;

– товарно-транспортна або товарна накладна;

– сертифікат про походження (якщо країна походження не зазначена в iнших документах),

– сертифікат якості, пакувальний лист, сторінки зовнiшньоекономiчного контракту i специфікації до контракту, якщо вони містять інформацію, що є важливою при виконанні експертизи, для експертизи сировинних блоків декоративного каміння специфікація iз вказаними брутто-, нетто- i комерційними розмірами;

при експортних операціях:

– рахунок-фактура, товарна накладна, необхiднi сторінки контрактів,

– ліцензія на користування надрами (для власників родовищ) або інші документи, які засвідчують право власності на об’єкт експертизи;

– для об’єктів експертизи, що не вiдповiдають нормам чинних державних стандартів, документи, які містять дані про їх якiснi характеристики.

– заява встановленої форми;

– оригінал документа, що засвідчує особу (загальнодержавний паспорт, закордонний паспорт);

– копії або нотаріально засвідчені копії документів, що підтверджують право власності (у необхідних випадках – володіння) на об’єкт експертизи, здійснення вiдповiдної операції з ним та його якiснi та кiлькiснi характеристики (товарна накладна, рахунок-фактура, сертифікат про походження, сертифікат якості, сторінки контракту, якщо вони містять потрібну інформацію). Копії без нотаріального посвідчення подаються разом iз оригіналами.

Наші фахівці кваліфіковано Вас проконсультують щодо формування необхідного пакету документів для отримання висновку СБУ . Звертайтесь і Ви тим самим заощадите свій час.

У Вас виникли питання? Будь-ласка зв’яжиться з нами