Вартість послуг договірна

Головним документом, що дозволяє вітчизняному виробнику випускати свою продукціє  може бути ГОСТ, ДСТУ або Технічні умови (ТУ).

Яке ж визначення мають Технічні умови (ТУ) і в яких випадках необхідно розробляти Технічні Умови (ТУ) ми з Вами зараз і з’ясуємо.

Технічні умови (ТУ) – це нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким мають відповідати продукція, процеси та послуги. Положення Технічних Умов (ТУ) обов’язково повинні містити вимоги до продукції, що виготовляється згідно Технічних умов (ТУ).

– якщо вони необхідні для виконання вимог законодавства, нормативно-правових актів чи технічних регламентів або вони передбачені цими документами;
– відсутності національних стандартів на продукцію, що планується для виготовлення;
– необхідно більш детальніше конкретизувати, доповнити або підвищити вимоги існуючих стандартів на таку продукцію; або розширити асортимент.

Слід відмітити, що Технічні умови (ТУ) можуть розроблятися як на один вид продукції так і на групу однорідної продукції.

– розробка проекту Технічних умов (ТУ);
– погодження Технічних умов (ТУ) у відповідних органах державної влади та їх підвідомчих організаціях;
– перевірка Технічних умов (ТУ) на їх на відповідність чинному законодавству України, технічним регламентам, потребам споживачів, обороноздатності, рівневі розвитку науки й техніки, досягнутому на момент перевіряння, а також узгодженості з чинними нормативними документами тієї самої сфери застосування Регіональними науково-виробничими центрами стандартизації, метрології та сертифікації;
– державна реєстрація Технічних умов (ТУ) Департаментом технічного регулювання Міністерства економічного розвитку і торгівлі

Право власності на Технічні умови (ТУ) належить суб’єкту господарювання, на якого вони були розроблені. Технічні умови (ТУ) є інтелектуальною власністю власника технічних умов і ніхто без його згоди немає права їх копіювати, тиражувати або користуватись даними ТУ без згоди власника.

– супровідний лист;
– два примірники Технічних умов (ТУ);
– копіями документів про погодження;
– каталожною картою продукції, у двох примірниках.

У Вас виникли питання? Будь-ласка зв’яжіться з нами