Вартість послуг договірна
Телефонуйте зараз (044) 362-33-09

На вимогу положень Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему опису та кодування товарів прийнятої від 14 червня 1983 року, до якої також приєдналась України на законодавчому рівні була розроблена Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД).

систематизований перелік товарів, який включає код товару, його найменування, одиницю виміру та обліку (ОВО). В УКТЗЕД товари систематизовано за розділами, групами, товарними позиціями, товарними підпозиціями, найменування і цифрові коди яких уніфіковано з Гармонізованою системою опису та кодування товарів.

Товари при їх декларуванні підлягають класифікації, тобто у відношенні товарів визначаються коди відповідно до класифікаційних групувань, зазначених в УКТ ЗЕД.

Митні органи здійснюють контроль правильності класифікації товарів, поданих до митного оформлення, згідно з УКТЗЕД.

Слід зазначити, що згідно даного класифікатора кожній товарній позиції присвоюється код, який складається з 10-ти значного числа.

Десятизначний цифровий код УКТЗЕД складається з таких елементів: перші шість цифр означають код товару за ГС, ті самі шість цифр плюс сьомий і восьмий знаки утворюють код товару за КН ЕС, дев’ята та десята цифри (поки що в усіх випадках “0”) призначену для можливої деталізації в майбутньому тих чи інших товарних позицій з урахуванням інтересів України.

Таким чином, структура десятизначного цифрового кодового позначення товарів в УКТЗЕД включає код групи (перші два знаки), товарної позиції (перші чотири знаки), товарної підпозиції (перші шість знаків), товарної категорії (перші вісім знаків), товарної підкатегорії (десять знаків).

систематизоване зведення назв угруповань продукції та послуг, кодування яких побудовано на ієрархічній системі класифікації.

До об’єктів класифікації в ДКПП відносяться продукція та послуги, які є результатом економічної діяльності.

Тобто, якщо сказати це простіше, будь-який суб’єкт господарської діяльності, який планує виготовляти свою продукцію на території України повинен її класифікувати згідно даного класифікатора.

Визначити даний код можна при розробці Технічних умов (ТУ) або отримати офіційний висновок уповноваженого на це органу.

ХХ – розділ

ХХ.Х – група

ХХ.ХХ – клас

ХХ.ХХ.Х – категорія

ХХ.ХХ.ХХ – підкатегорія

ХХ.ХХ.ХХ-ХХ – позиція

ХХ.ХХ.ХХ-ХХ.Х – тип

ХХ.ХХ.ХХ-ХХ.ХХ – підтип

Приклад:

32 – розділ «Вироби промислові, інші»

32.5 – група «Інструменти і приладдя медичні та стоматологічні»

32.50 – клас «Інструменти і приладдя медичні та стоматологічні»

32.50.2 – категорія «Інструменти та прилади терапевтичні; приладдя, протези та ортопедичніпристрої»

32.50.22 – підкатегорія «Суглоби штучні; пристрої ортопедичні; зуби штучні; деталі для протезування зубів; частини тіла штучні, н. в. і. у.»

32.50.22-39 – позиція «Пристрої ортопедичні, шини та інші пристрої для лікуванняпереломів»

32.50.22-39.1 – тип «Системи ортезів на хребет»

32.50.22-90.11 – підтип «Ортези на крижово-клубовий відділ хребта».

У Вас виникли питання? Будь-ласка зв’яжиться з нами